• srpski
  • srpski

Erasmus+

Potvrđen status eTwinning škole 2020-2021.

Predškolska ustanova "Naša radost" je na Godišnjoj eTwinning konferenciji, koja je održana 24. novembra 2020. godine zahvaljujući velikoj angažovanosti i radu na eTwinning platformi ponovo dobila status Etwinning škole (ustanove).

ERAZMUS PROJEKTI: 2020-2023.

Tokom trajanja Erazmus projekata partneri organizuju mnogobrojne aktivnosti stručnog usavršavanja koje se odvijaju onlajn i kroz mobilnosti koje podrazumevaju odlaske u sve partnerske zemlje.

"Erazmus dani 2020. "

"STEAM" ima za cilj povezivanje nauke, tehnologije, inženjeringa, matematike i umetnosti u radu sa decom kroz bajke. U svetu koji se ubrzano digitalizuje nove generacije trebaju nove pristupe učenju.

"Erazmus dani 2020." u Subotici

Prvi put će se obeležiti  Erazmus dani okruglim stolom gde će se vaspitači, roditelji, kao i predstavnici lokalne zajednice upoznati sa tekućim projektima i vebinarima posvećenim Erasmus projektima koji se realizuju u Ustanovi.