• srpski
  • srpski

"CHILDREN IN ACTION AGAINST CLIMATE CHANGES" ( "DECA U AKCIJI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA")

PARTNERI : Poljska, Turska, Grčka, Španija i Srbija

Vrtići koji učestvuju u projektu : "Zeka", "Zvončica", "Poletarac", "Petar Pan", "Pera Detlić", Bikovo, "Sanda Marjanović"

Klimatske promene su aktuelna tema ove godine, a biće sve više aktuelne narednih godina. Ovaj projekat omogućiće učesnicima da se upoznaju sa uzrocima i posledicama klimatskih promena, da sagledaju na koje načine pojedinac može uticati na smanjenje zagađenja, da se upoznaju sa raznim načinima reciklaže, sa organskom proizvodnjom voća i povrća, sa značajem očuvanja šuma, zelenila u gradovima, sa zaštićenim vrstama biljaka i životinja i značajem upoznavanja javnosti sa njihovim postojanjem i važnosti njihovog opstanka.Odrasli ljudi će teško menjati svoje navike i stil života ali ako decu od najranijeg uzrasta učimo kako da zaštite našu planetu, kako malim, svakodnevnim postupcima možemo mnogo doprineti smanjenju emisije CO2 i zaustaviti globalno zagrevanje , vremenom ćemo postići rezultate.

U prvoj fazi projekta upoznaćemo se sa 17 ciljeva održivog razvoja, a nakon toga fokusiraćemo se na one koji se odnose na klimatske promene. Predviđeno je da Srbija posebnu pažnju posveti zaštićenim vrstama životinja i biljaka. Planirani su odlasci na jezero Ludaš , muzej (prirodnjački deo ), livadu, parkove, ZOO vrt. Te aktivnosti ćemo realizovati kada to bude moguće.

Tokom projekta primenjivaćemo princip : 1.Pitaj, 2.Sakupi podatke ,3 . Vizualizuj,  4. Kreiraj, 5.Pokreni akciju

Na LTT događajima Srbija ima zadatak da se fokusira na "ASK" deo, što znači da posebnu pažnju posvećujemo pitanjima dece na osnovu kojih unosimo materijale i pokrećemo projektne aktivnosti.

Foto: 

Deca vrtića "Zeka" istražuju kako funkcioniše sistem odvodnjavanja uz strućnjake koji postavljaju cevi. Vaspitačica: Snežana Jocić