• srpski
  • srpski

Konkursi

Konkurs za fotografisanje

Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica raspisuje Konkursza fotografisanje koje će se realizovati u objektima Ustanove u školskoj 2020/2021. godini

Konkurs za predstave 2019/2020. godini.

Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica raspisuje Konkurs za predstave koje će se realizovati za potrebe Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica u školskoj 2019/2020. godini, a zaključno sa 16.06.2020. godine.