• srpski
  • srpski

Ostala obaveštenja

Samovrednovanje

To je proces stalnog praćenja, analiziranja i procenjivanja uspešnosti vlastitoga rada,  neophodan za unapređivanje vaspitno- obrazovnog rada u svim domenima.