• srpski
  • srpski

Erasmus+

Evropska oznaka kvaliteta

To su:  Tanja Sadiki Sabo, Jagoda Korać,  Maja Vuksanović, Dajana Narančik, Sanja Zarić, Nataša Arambašić, Milena Milošević, Mirjana Višnić, Ana Pertet, Edina Đorović, Nataša Stojić i Lnataša Vrapčević.

ERAZMUS DANI 2023.

3.10. 2023. održaće se vebinar na kojem će biti predstavljeni Erazmus i etwinning projekti koji se trenutno realizuju u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ .

Mobilnost u Estoniji

Tokom mobilnosti u kojoj su učestvovali partneri iz Estonije, Slovenije, Grčke, Italije i Srbije, održane su radionice na kojima su učesnici zajedno sa decom radili sa prirodnim materijalima, boravili napolju sa decom, posetili 5 različitih vrtića.

Zelena akcija: Ka održivijem i zelenijem svetu

Osnovni cilj projekta je da se predškolske ustanove i škole osnaže u realizaciji aktivnosti. Vezanih za ciljeve održivog razvoja i da svojim primerom motivišu širu društvenu zajednicu da povećaju svest o važnosti očuvanja određenih vrsta biljaka i životinja, očuvanju šuma, očuvanju pitke vode i ostalih voda.