• srpski
  • srpski

Erasmus+

"CHILDREN IN ACTION AGAINST CLIMATE CHANGES" ( "DECA U AKCIJI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA")

Ovaj projekat omogućiće učesnicima da se upoznaju sa uzrocima i posledicama klimatskih promena, da sagledaju na koje načine pojedinac može uticati na smanjenje zagađenja, da se upoznaju sa raznim načinima reciklaže, sa organskom proizvodnjom voća i povrća, sa značajem očuvanja šuma, zelenila u gradovima, sa zaštićenim vrstama biljaka i životinja i značajem upoznavanja javnosti sa njihovim postojanjem i važnosti njihovog opstanka.

Potvrđen status eTwinning škole 2020-2021.

Predškolska ustanova "Naša radost" je na Godišnjoj eTwinning konferenciji, koja je održana 24. novembra 2020. godine zahvaljujući velikoj angažovanosti i radu na eTwinning platformi ponovo dobila status Etwinning škole (ustanove).

ERAZMUS PROJEKTI: 2020-2023.

Tokom trajanja Erazmus projekata partneri organizuju mnogobrojne aktivnosti stručnog usavršavanja koje se odvijaju onlajn i kroz mobilnosti koje podrazumevaju odlaske u sve partnerske zemlje.