• srpski
  • srpski

Mališani iz "Naše radosti" učestvovali u projektu "Zelena nedelja"

Vrtići Predškolske ustanove „Naša radost“ („Bubamara“, „Mandarina“, „Pera Detlić“, „Visibaba“, „Zvončica“, „Balončići“ i "Veverica") pokrenuli su projekat „Green Week“ u saradnji sa partnerima iz Švedske, Španije, Turske, Rumunije i Poljske.

Uzroci klimatskih promena „leže“ u ponašanju ljudi i njihovom odnosu prema jedinoj planeti koju imamo.

Ponašanje odraslih je teško promeniti ali ako od ranog uzrasta decu treba da usmeravamo na razmišljanje o važnosti odgovornog, ekološkog ponašanja, i možemo da očekujemo umanjenje efekata klimatskih promena.

Čovek kao pojedinac ne može mnogo doprineti poboljšanju ali milion ili milioni ljudi mogu. Širenjem svesti i znanja povećavamo broj ljudi koji će svojim ličnim doprinosom učiniti nešto za našu planetu.

Osnovni cilj projekta je razmena iskustava vezanih za pokretanje akcija koje se odnose na ciljeve održivog razvoja ( SDG 11, SDG 3, SDG 6, SDG 13, SDG 15 ).

Tokom „Zelene nedelje“ vrtići će u saradnji sa roditeljima i školama organizovati razne manifestacije, poput: izložbe dečjih radova, pijacu organskih proizvoda i eko festival.

Konačni produkt projekta će biti elektronska knjiga, elektronski pano i film čiji će linkovi biti objavljeni na sajtu ustanove i podeljeni na platformama za vaspitače.