• srpski
  • srpski

Savet roditelja

Poziv za Savet roditelja  20.11.2018 -  Preuzmi ovde

Zapisnik sa Saveta roditelja od 20.11.2018- Preuzmite ovde

Predlog Poslovnika o radu Saveta roditelja za 2019-2020 - Preuzmite ovde

Predlog Poslovnika o radu Saveta roditelja za 2021-2022 - Preuzmite ovde

Zapisnik sa sastanka Saveta roditelja Predškolske ustanove "Naša radost"- Preuzmite ovde