• srpski
  • srpski

Dobrodošli

Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica je javna ustanova čiji je osnivač Grad Subotica. U radnoj 2020/2021. godini vaspitno-obrazovni rad će se realizovati u 58 objekata, u 193 vaspitno-obrazovne grupe, na teritoriji Grada Subotice, koji su raspoređeni u tri pedagoške jedinice.

Vaspitno-obrazovni rad se ostvaruje osim na srpskom jezikum i na jezicima nacionalnih manjina mađarskom i hrvatskom, kao i dvojezično (srpsko-mađarski, srpsko-nemački, srpsko-engleski, mađarsko-nemački).

Predškolskim programom je obuhvaćeno 4430 dece, odnosno: 750 dece u jaslenim grupama u celodnevnom trajanju, 3121 dete u vrtićkim grupama u celodnevnom trajanju i 559 dece koja pohađaju pripremni predškolski program u poludnevnom trajanju. 

O  nesmetanom funkcionisanju Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica se staraju Upravni odbor, direktor, pomoćnik direktora-tehnički direktor, pomoćnik direktora za vaspitno-obrazovni rad, pomoćnici direktora za pedagoške jedinice, medicinske sestre na preventivi, pedagoški sektor, zaposleni u sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova, odseku za ekonomsko-finansijske poslove, tehničkoj službi, službi vešeraja i krojačnice, službi ishrane i voznog parka.

 MISIJA: Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica je ustanova u kojoj se traga za načinima zajedničkog života, rada i učenja - po našoj meri. U ostvarivanju misije nas vodi savremena koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Učimo da zajedn živimo, učimo da zajedno radimo, učimo da zajedno učimo.

 VIZIJA: Naša ustanova BIĆE naša kuća. Po našoj meri! U kojoj se živi život, i svakodnevno otkrivaju istine o sebi, drugima i svetu oko nas. U očima deteta BIĆEMO čuvari srećnog, bezbrižnog i zdravog odrastanja, učenja i igre. U očima roditelja, BIĆEMO partneri u obazbeđivanju kvalitetnih uslova za život i učenje dece.

Aktuelno

PONOVNIM DOBIJANJEM SREDSTAVA ZA REALIZACIJU ERASMUS PROJEKTA, PREDŠKOLSKA USTANOVA

Aktivnosti
Predškolska ustanova "Naša radost" iz Subotice ima status Etwinning ustanove i predstavlja uzor i model modernog pedagoškog pristupa ne samo u Srbiji, nego i u Evropi što dokazuje i  novi  Erasmus projekat koji je finansiran od strane Evropske Komisije pod nazivom: "Wanders of outdoor learning". Koordinator celokupnog projekta je Sovenija, a pored naše ustanove, partneri na projektu su iz Portugala, Italije, Turske i Rumunije. Ovaj projekat počinje sa realizacijom  u oktobru 2020. i trajaće do kraja 2022. godine, a omogućiće razmenu dobre prakse na etwinning platformi i mobilnosti realizatora u navedene zemlje.Ukupna vrednost projekta je oko 160.000 evra.