• srpski
  • srpski

Dobrodošli

Predškolska ustanova "Naša radost" u ovoj radnoj godini u svom sastavu ima 54 objekta na teritoriji grada i okoline koji obuhvataju 193,5 vaspitnih grupa.

Ustanova ima tri pedagoške jedinice, a rad se odvija na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku.Vaspitno-obrazovnim programom obuhvaćeno je 4033 dece: u jaslenim grupama 625 dece, u celodnevnom boravku 2839 dece, te 569 dece u pripremnom predškolskom programu u poludnevnom boravku. Deca su uzrasta od 1 do 6,5 godina i sa njima radi: u jaslenim grupama 43 medicinske sestre-
vaspitača, te 304 vaspitača u vrtićkim grupama dece uzrasta od 3 do 6,5 godina.
O funkcionisanju Ustanove brine direktor, tehnički direktor, pomoćnica direktora zadužena zavaspitno obrazovni rad, 3 pomoćnice direktora zadužene za 3 pedagoške jedinice, 2 medicinske sestre napreventivi. Svakim vrtićem upravlja rukovodilac radne jedinice vrtića. U organizovanju psihološko-pedagoškog rada angažovano je 10 stručnih saradnika: 3 psihologa, 4 pedagoga, 2 logopeda, a za
negovanje likovnog stvaralaštva zadužen je saradnik za likovno vaspitanje.
Misija naše Ustanove je, da kroz raznolikost vaspitno-obrazovnih programa podstičemo intelektualni, socio-emocionalni i fizički razvoj deteta, negujemo autentične potrebe i individualne sklonosti svakogdeteta. Da razvijemo njegove sposobnosti komunikacije i kreativnost. Da proširimo detetova znanja o sebi i drugima, kao i svetu koji ga okružuje, kako bi se dete uspešno uključilo u društvenu zajednicu.

Aktuelno

Projekat Flying Carpet i Europe Code Week

Erasmus
EU nedelja programiranja je samonikla inicijativa koja ima za cilj da približi programiranje i digitalnu pismenost svima na zabavan i zanimljiv način. Kroz aktivnosti koje su sledile shvatili smo da nam učenje programiranja pomaže da bolje shvatimo svet oko nas koji se brzo menja, da bolje razumemo kako tehnologija funkcioniše i razvijemo veštine i sposobnosti koje nam pomažu da istražujemo nove ideje i da inoviramo.

Sedmi dečiji likovni konkurs FORMA IDEALE -

Aktivnosti
Više od 55.000 prvaka i predškolaca iz cele Srbije učestvovalo je na konkursu, a žiri je bio na pravim mukama pri odabiru najboljih radova. Talentovani mališani pokazali su maštovitost, nadarenost i originalnost i svaki rad je sasvim sigurno zaslužio nagradu.

Novogodišnja kreativna radionica

Aktivnosti
13.decembra 2018.godine u vrtiću "Šumica" održana je novogodišnja kreativna radionica. Na radionici, koju je vodila Natalija Petković likovna umetnica iz Beograda, su učestvovala deca iz starije grupe "Mačići-Kittens" vrtića "Šumica" i deca iz Subotičkog Tranzitnog centra za migrante.

Trka Deda Mrazova

Aktivnosti
Tradicionalna manifestacija Trka Deda Mrazova održana je u nedelju 09. decembra 2018. godine na Paliću. Manifestacija koja okuplja ucesnike svih generacija ove godine je okupila preko 2000 učesnika.