• srpski
  • srpski

Predškolska ustanova
Antona Aškerca 3
24000 Subotica
024 64 64 10
024 64 64 11
nasaradost@mts.rs
Sanja Žarković
Šef opštih, pravnih i kadrovskih poslova
Sandra Iršević
Administratorka sistema mreža
Nebojša Markez
Direktor ustanove
Veljko Vojnić
Tehnički direktor
Mirjana Gurinović
Pomoćnik direktora
Violeta Lošonci Sluka
Pomoćnik direktora
Dajana Šimić
Pomoćnik direktora
065 9 64 64 55
Biljana Bošnjak
Pomoćnik direktora
Violeta Vrcelj Odri
Pedagog
065 9 64 64 82
Bedrosian Eržebet
Pedagog
Jasmina Kukić
Pedagog
065 9 64 64 78
Dijana Kopunović Torma
Psiholog
Biserka Jovanović - Mamužić
Psiholog
Jasna Skenderović
Logoped
Eva Tomek
Medicninske sestre na preventivi
065 9 64 64 14
Svetlana Semi
Medicninske sestre na preventivi
065 9 64 64 86
Kristina Tokodi Križan
Lice za bezbednost na radu
065 9 64 64 97
Mira Dulić
Sekretarica
065 9 64 64 90
Vesna Janečić
Šef računovodstva
065 9 64 65 11
Branka Orčić
Informacije o plaćanju računa
Radmila Todorić
Računovodstvo
Vesna Petrik
Kadrovska služba
065 9 64 64 84
Sandra Zekić
Sekretar Ustanove
065 9 64 65 05
Aleksandra Milisavljević
Saradnik za pravne poslove
Ljiljana Beatović
Tehnolog koordinator
Timea Berta
Dijetetičar-nutricionista
065 9 64 64 85
Marija Šustran
Saradnica za likovno
065 9 64 64 74