• srpski
  • srpski

Predškolska ustanova
Antona Aškerca 3
24000 Subotica
024 64 64 10
024 64 64 11
nasaradost@mts.rs
Nebojša Markez
Direktor ustanove
Veljko Vojnić
Tehnički direktor
Sandra Zekić
Sekretar Ustanove
065 9 64 65 05
Violeta Lošonci Sluka
Pomoćnik direktora
Dajana Šimić
Pomoćnik direktora
065 9 64 64 55
Marija Šustran
Pomoćnik direktora
Vesna Janečić
Šef računovodstva
065 9 64 65 11
Sanja Žarković
Šef opštih, pravnih i kadrovskih poslova
Biljana Bošnjak
Pedagog
Violeta Vrcelj Odri
Pedagog
065 9 64 64 82
Bedrosian Eržebet
Pedagog
Biserka Jovanović - Mamužić
Psiholog
Jasna Skenderović
Logoped
Kristina Tokodi Križan
Lice za bezbednost na radu
065 9 64 64 97
Sandra Iršević
Administrator sistema mreže, Lice za bezbednost i zaštitu podataka o ličnosti
Violeta Đelmiš
Informacije o dugovanjima za boravak dece