• srpski
  • srpski
Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Üdvözöllek

A "Naša radost" Iskoláskor Előtti Intézmény felöleli a városi és peremvárosi óvodákat is, igy a 54 épület, 193,5 csoportjában folyik a munka. Az intézmény 3 pedgógiai egységet foglal magába, a nevelői-oktatói munka szerb, horvát és magyar nyelven, valamint kétnyelvű csoportokban történik. A közel 3925 0,5 - 7 éves gyermekkel 42 egészségügyi nővér és 305 óvónő és óvóbácsi dolgozik.

A pedagógiai - pszichológiai szakmunka szervezésében 10 különböző profilu szakmunkatárs vesz részt, a képzőművészeti nevelés terén pedig egy képzőművészeti szakmunkatárs. Az épületek működését a két főnővér, 4 igazgató asszisztens és az igazgató segiti.

Intézményünk a nevelő-oktatói munkájában a mai óvodai nevelési és oktatási program elveit, a modern pedagógia-pszichológia követelményeit érvényesiti. Számos projektum és program szervezésével, bevezetésével, melyek a gyermeket mint aktiv, interaktiv és kreativ személyiséget szemlélik, aki kezdeményez, kutat, valamint amelyek a játékot mint tanulási formát helyezik előtérbe, segitik törekvésünket egy gyermekek egyéni szükségleteit kielégitő intézmény megteremtésében.

Aktualitások

LANTERNEN FEST

Aktivitás
Az ünnepi menet, a hagyományos “LATERNENFEST” ünnepe alkalmából, melyről miden német óvodában megemlékeznek, a szabadkai Szent Teréz Székesegyháztól a Tolsztoj utca 8. sz. alatt lévő “Pöttöm Panna” (“Palčica”) óvodáig vonult.

Napsugaras ősz

Aktivitás
A “Napsugaras ősz” hagyományos záróünnepségének megrendezésére 2018. október 26-án került sor, a Vörösköröszt szabadkai városi szervezetének amfiteátrumában. A kultúrális-művészeti program keretében fellépett a “Marija Petković-Sunčica” óvoda énekkara is, az őket felkészítő óvónő, Marina Piuković vezetésével.