• srpski
  • srpski

Samovrednovanje

U Predškolskoj ustanovi “Naša radost“, od oktobra 2022. započeo je novi proces samovrednovanja za naredni, petogodišnji period. To je proces stalnog praćenja, analiziranja i procenjivanja uspešnosti vlastitoga rada,  neophodan za unapređivanje vaspitno- obrazovnog rada u svim domenima.

Polazna osnova za samovrednovanje su  Pravilnik o standardima kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova i Standardi kvaliteta rada predškolskih ustanova. Prilikom ovog procesa koristi se Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada predškolskih ustanova.

U procesu samovrednovanja učestvuju svi zaposleni, deca, roditelji, pripadnici lokalne zajednice, Upravni odbor ustanove i predstavnici lokalne samouprave.

Izveštaj o samovrednovanju na godišnjem nivou direktor podnosi vaspitno-obrazovnom veću, pedagoškom kolegijumu, savetu roditelja i organu upravljanja.

Novi Razvojni plan kao polaznu osnovu uzima rezultate samovrednovanja.

 

Subotica, 02.12.2022.