• srpski
  • srpski

"COLORS" ("GARDNEROVI TIPOVI INTELIGENCIJE")

PARTNERI: Švedska, Rumunija, Turska, Grčka, Španija

Vrtići koji učestvuju : Vrtići : “Marija Petković – Sunčica”, “Neve n"

Gardnerov model višestrukih inteligencija jedan je od okvira posmatranja dečjih talenata i potencijala. Prema teoriji Honjarda Gardnera, američkog profesora psihologije sa Harvarda, postoje različite vrste inteligencija. Prema Gardneru, svako od nas poseduje više vrsta inteligencije od kojih su neke više ili manje razvijene, a menjaju se tokom života.

To su:

1. Lingvistička inteligencija

Lingvistička inteligencija označava sposobnost usvajanja bogatog rečnika, korišćenja reči pri pamćenju i praktičnom rješavanju problema. Ovu vrstu inteligencije posebno razvijenu  imaju pisci, pesnici, govornici..

2. Logičko-matematička inteligencija

Logičko-matematička inteligencija omogućava nam lako uočavanje logičke strukture i odnosa te uzročno-posljedičnih veza, sposobnost, klasifikacije, zaključivanja, generalizacije, računanja i provere hipoteza.

3. Prostorna inteligencija

Osnovna sposobnost  za ovu vrstu inteligencije je zamišljanje slika u tri dimenzije , sposobnosti pokretanja i zaokretanja istih.

4. Muzička inteligencija

Muzička inteligencija odnosi se na lakoću prepoznavanja visine tona, ritma i boje tona..

5. Telesno-kinestetička inteligencija

Osnova ove inteligencije su kontrola finih i složenih motoričkih pokreta i sposobnosti baratanja vanjskim predmetima.

6. Intrapersonalna inteligencija

Intrapersonalna inteligencija je sposobnost da razumemo vlastite osećaje,.

7. Interpersonalna inteligencija

Interpersonalna inteligencija je sposobnost razumevanja tuđih osjećaja i misli, sposobnost prepoznavanja neverbalnih znakova.

8. Naturalistička inteligencija

Naturalistička inteligencija je sposobnost da razlikujemo vrste u prirodi i bila je važna za preživljavanje u prirodi. Gardner vjeruje da nam ova ista inteligencija danas pomaže da razlikujemo različite proizvode koje koristimo i kupujemo.

Tokom ovog projekta bavićemo se istraživanjem različitih tipova inteligencije kod dece predškolskog uzrasta. Svaki partner ovog projekta biće fokusiran na određenu vrstu inteligencije. Mi ćemo se fokusirati na lingvističku inteligenciju.

foto: Origami kišobrani vrtića "Marija Petković -Sunčica".Vaspitačice: Emina Kujundžić, Marija Skenderović, Marina Piuković, Marina Radaković Ivanković.