• srpski
  • srpski

DISEMINACIONA KONFERENCIJA ERASMUS PROJEKTA "Connection of Fairy Tales and STEAM"

Dana 22.06.2021. od 18.00 - 20.00 održana je diseminaciona konferencija Erasmus projekta "Veza između bajke i STEAM- a" članovima Udruženja vaspitača Vojvodine.
Na konferenciji su prezentovane realizovane aktivnosti projekta i predstavljen je STEAM pristup u radu sa decom.
Prezentovali su realizatori projekta : Jagoda Korać, Snežana Jocić, Edina Đorović , a stručni saradnik Violeta Vrcelj Odri je moderirala konferencijom.
Konferenciji je prisustvovalo 40 učesnika iz različitih gradova Vojvodine.