• srpski
  • srpski

"IF NO ART; NO INOVATION"

PARTNERI: Turska, Litvanija, Latvija, Bugarska i Hrvatska

Vrtići : "Šumica", "Marjai Maria"

Tokom ovog projekta bavićemo se istraživanjem veze između inovativnosti i umetnosti ( svih vrsta umetnosti ).

Umetnost je uvek postojala kroz velika i nova naučna i tehnička otkrića, kroz promenu načina percipiranja dela, a time i sveta. Pitagorejci  su prvi proučavali matematičke odnose koji uređuju muzičke zvuke, proporcije na kojima se zasnivaju intervali. Tokom čitave istorije čovečanstva pronalazimo vezu između nauke i umetnosti. Mnogi naučnici su bili umetnici i obrnuto ( Leonardo Da Vinči, Ajnštajn, Direr...).

Priroda je naveći i najmoćniji umetnik. Stvorila je mnogobrojne zadivljujuće oblike koji su mnogim naučnicima poslužili kao inspiracija za njihove izume. . Tokom ovog projekta bavićemo se iistraživanjem veza između prirode, inovacija i umetnosti. Priroda je i  muzika ( zvukovi : šum vode, lišća, glasanje raznih životinja...), priroda je slikar ( prelepe kombinacije boja i oblika, oblaci na nebu i sl. ), priroda je matematičar ( pčele koje savršenom preciznošću grade saće, ptice koje grade gnezda), priroda je vajar, svestrani umetnik.

Srbija će se tokom ovog projekta fokusirati na vezu između matematike i umetnosti.

Matematička umetnost, deca vrtića "Šumica".Vaspitačice : Edina Đorović i Anika Fekete.