• srpski
  • srpski

"WILD HORIZONS - WANDERS OF OUTDOOR LEARNING" ( DIVLjI H ORIZONTI - ČUDA UČENjA VAN VRTIĆA")

PARTNERI: Slovenija, Italija, Turska, Rumunija, Portugal, Srbija

Vrtići koji učestvuju : “Petar Pan”, Bikovo, “Sanda Marjanović”

Ovaj Erazmus projekat je nastao kao nastavak eTwinning projekta koji se realizovao tokom čitave prošle godine. Osnovni ciljevi ovog projekta su razmena iskustava partnerskih ustanova  na temu "outdoor learning" - učenja van vrtića, na raznim mestima u prirodi, u gradu, u raznim institutcijama. Projektom su predviđeni odlasci dece na razna mesta u prirodi ( šuma, livada, Ludaško jezero, Palić, kao i boravak u dvorištu vrtića ( na “drugačiji” način...) Tokom projekta realizovaće se i razne aktivnosti vezane za ekologiju, ugrožene vrste biljaka i životinja, saradnja sa stručnjacima, roditeljima i upoznaćemo se sa ciljevimaodrživog razvoja.

Osnovni  cilj projekta je podsticanje znanja i veština u radu sa decom predškolskog uzrasta  kroz pristup učenja van vrtića, u raznim institucijama i mestima u okruženju.

Partneri su iz veoma različitih podneblja ( obala Atlanskog okeana, obala Jadranskog mora, planina, ravnica, obala Egejskog mora) što će projekat činiti vrlo interesantnim .

Projektom je predviđena saradnja sa lokalnom zajednicom, ekspertima, roditeljima, sa raznim institucijama, sa kancelarijom za održivi razvoj.

Foto:

Deca vrtića Bikovo istražuju i igraju se sa plodovima sakupljenim u okolini.Vaspitačica:  Miljana Boić.