• srpski
  • srpski

REALIZOVANA MOBILNOST U GRČKU U SKLOPU ERAZMUS PROJEKTA „Connection of Fairy Tales and STEAM“

Od 01.08.2021. do 06.08.2021. učesnici projekta su boravili na Rodosu, gde je u organizaciji partnerskog vrtića održan trodnevni LTT na kojem su partneri razmenili primere dobre prakse. Osnovna tema je bila vezana za vezu matematike i bajke i matematičkih aktivnosti koje su bazirane na elementima bajke. U sklopu mobilnosti profesor matematike Kostas Tamvaka održao je predavanje na kojem su učesnici imali prilike naučiti kako se u rad sa decom predškolskog uzrasta implementira kombinatorika.
Partneri iz Bugarske su prikazali inženjering aktivnosti bazirane na bajkama koje su sa decom rađene tokom projekta. Predškolska ustanova „Naša radost“ predstavila se sa radionicama: „Kako deca uče“, „Ruža vetrova“ i prezentacijom „Povezanost Etwinning i Erazmus projekata“.
Partneri iz Slovenije prezentovali su svoj rad iz oblasti lutkarstva i virtuelno proveli učesnike kroz Muzej lutaka u Ljubljani.
Partneri iz Bugarske su osim inženjeringa u bajkama prezentovali način na koji se povezuje tradicionalna muzika i bajka.
Rartneri su razmenili iskustva o edukacionim sistemima partnerskih država, analizirali i upoređivali sličnosti i razlike.
Obišli su vrtiće u Rodosu, kulturne znamenitosti Rodosa i naučili mnogo o kulturi i tradiciji partnera sa kojima sarađuju 2 godine.
Posebna čast za sve učesnike bio je prijem u Gradskoj skupštini Rodosa gde su čelnici proveli učesnike kroz svoje prostorije, upoznali ih sa istorijom Rodosa i poželeli dobrodošlicu.
Glavni rezultat projekta će biti priručnik za vaspitače koji će biti odštampan krajem oktobra.

Subotica, 18.08.2021.