• srpski
  • srpski

Seminari

ZAJEDNO U ADAPTACIJI, kat.broj 558

 Opšti cilj seminara je jačanje profesionalnih i ličnih kompetencija vaspitača i medicinskih sestara za realizaciju programa adaptacije dece na vrtić i jaslice uz aktivno učešće dečjih roditelja.

PISANJE IOP-a

U Predškolskoj ustanovi "Naša radost" je 11.01.2018. održana edukacija na temu PISANJE IOP-a kao podrska realizatorima inkluzivnog programa. Edukaciju su vodile mr spec. Dijana Kopunović Torma, psiholog i koordinator inkluzivnog programa i Jasna Skenderović, logoped i član STIO tima u Ustanovi.