• srpski
  • srpski

IZGOVOR BEZ MUKE – SARADNjA VASPITAČ – RODITELj - LOGOPED U FUNKCIJI POBOLjŠAVANjA IZGOVORA GLASOVA KOD DECE, kat.broj 753

Dana 01.06.2019.godineu Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Subotica održan je akreditovan jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike čiji su realizatori Danijela Petrovski, logoped, Ljiljana Bobić, stručni saradnik-logoped i Mirjana Čapko, vaspitač iz Predškolske ustanove „Bambi“ Kula.

 Oblast: razvoj govora i timski rad.

 Opšti cilj seminara su:

·         Jačanje saradnje vaspitač – roditelj – logoped.

·         Podizanje nivoa profesionalne kompetencije u cilju prevencije, ranog uočavanja odstupanja i stimulativnog rada.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Definisanje načina procene i dokumentovanja kvaliteta artikulacije i njenog odstupanja.

·         Bogaćenje saznanja o načinima podsticaja pravilnog izgovora glasova Uočavanje značaja dobrog govornog modela.

·         Uočavanje uticaja sredine na artikulaciju.

·         Razvijanje načina i mogućnosti uvođenja vežbi govornih organa u svakodnevnu praksu.