• srpski
  • srpski

PORODICA I VRTIĆ – SARADNjA SA PORODICOM, kat.broj 771

Dana 25.05.2019.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Subotica održan jeakreditovan jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike čiji su realizatori Marica Mecek, stručni saradnik-pedagog, Vesna Jovović, direktor i Snežana Bulatović, pomoćnik direktora iz Predškolske ustanove „Bambi“ Kula.

 Oblast: saradnja sa porodicom.

 Opšti cilj seminara je unapređivanje profesionalnih kompetencija za individualizaciju rada sa decom i porodicom u cilju kontinuiranog uticaja na dečji razvoj i napredovanje.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Uočavanje značaja i razvijanje veština za: - planiranje i primenu različitih oblika saradnje sa porodicom - građenje partnerskog odnosa sa porodicom - motivisanje porodice za aktivno uključivanje u život i rad ustanove - uključivanje porodice u planiranje, realizaciju i evaluaciju saradnje - uključivanje porodice u neposredan vaspitno-obrazovni rad - aktivno uključivanje porodice u proces adaptacije - uključivanje porodice u proces individualizacije vaspitno-obrazovnog rada - kontinuirano informisanje roditelja o dečjem razvoju i napredovanju - uključivanje porodice u realizaciju PPP - usklađivanje očekivanja - savetodavni rad - dokumentovanje, evaluaciju i samoevaluaciju saradnje.