• srpski
  • srpski

TRADICIONALNE IGRE I IGRAČKE U 21. VEKU, kat.broj 688

Dana 14.09.2019.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Dijana Kopunović Torma, magistar psiholoških nauka, Predškolska ustanova “Naša radost”, Subotica i FerencTorma, primenjeni umetnik, UG Kulturalni različak, Subotica.

 Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

 Opšti ciljevi seminra su sticanje znanja i veština za podsticanje dečjeg razvoja korišćenjem tradicionalnih igara i igračaka kao ogromnog pedagoškog, socijalizacijskog i psihološkog potencijala, očuvanje tradicije i kulturnog identiteta.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Upoznavanje sa tradicionalnim igrama kao neodvojivim delom narodne kulture, vrstama i njihovim karakteristikama i specifičnostima;

·         Proširivanje iskustva o mogućnostima i načinu primene tradicionalnih igara i igračaka za realizaciju različitih vrsta vaspitno-obrazovnih aktivnosti;

·         Upoznavanje sa karakteristikama tradicionalnih igračaka i sticanje znanja i veština za njihovu izradu.

·         Upoznavanje sa tradicijom korišćenja prirodnih materijala na našim prostorima kao materijala pogodnog za izradu igračaka kao i didaktičkog materijala.

·         Osvešćivanje značaja organizovanja izrade ručnog rada sa prirodnim materijalima sa decom predškolskog uzrasta kao stvaralačkog procesa koji podstiče intelektualni razvoj i usađuje detetu osećaj postignuća.