• srpski
  • srpski

TRADICIONALNE RUKOTVORINE U VRTIĆU I ŠKOLI –TKANjE I VAJANjE U FUNKCIJI PODSTICANjA KREATIVNOSTI KOD DECE, kat.broj 587

Dana 01.06.2019.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Subotica održan jeakreditovan jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike čiji su realizatori Dijana Kopunović Torma, magistar psiholoških nauka, Predškolska ustanova “Naša radost”, Subotica i Ferenc Torma, primenjeni umetnik, UG Kulturalni različak, Subotica.

 Oblast: opšta pitanja nastave.

 Opšti cilj seminara je podizanje kompetencija vaspitača/nastavnika za ovladavanje tehnikama korišćenja prirodnih materijala u podsticanju kreativnosti dece, očuvanje tradicije i kulturnog identiteta i izrada tradicionalnih rukotvorina kroz igru.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Usvajanje znanja, veština i tehnika oblikovanja vune kao materijala pogodnog za kreativan rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta.

·         Podsticanje mašte i ideja za stvaralački rad sa decom.

·         Upoznavanje sa tradicijom korišćenja vune na našim prostorima kao materijala pogodnog za izradu funkcionalnih predmeta i igračaka kao i didaktičkog materijala.