• srpski
  • srpski

ZAJEDNIČKO RAZVIJANjE PROGRAMA SA DECOM, kat.broj 820

Dana 20.05.2023. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori: Ljiljana Dragutinović, Diplomirani vaspitač, master , PU "Vračar"; Nada Parezanović, Diplomirani pedagog, penzioner.

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje

 

Kompetencija koju program razvija kod ciljne grupe:

vaspitač u predškolskoj ustanovi - kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom;

medicinska sestra – vaspitač - kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom;

stručni saradnik u predškolskoj ustanovi - kompetencije stručnih saradnika u PU za razvijanje kvaliteta realnog programa

Prioritetna oblast:

Jačanje kompetencija zaposlenih u predškolskoj ustanovi za primenu programske koncepcije „Godine uzleta”

Opšti ciljevi:

Jačati razumevanje važnosti učešća vaspitača u zajedničkim aktivnostima sa decom, korišćenjem različitih postupaka ili strategija

Specifični ciljevi:

Uviđanje značaja uključivanja dečje perspektive i preispitivanje načina njenog uključivanja i razumevanja -Jačanje kapaciteta učesnika za „slušanje“ dece -Analiza načina učešća vaspitača tokom zajedničkog razvijanja programa