• srpski
  • srpski

UČENJE UZ NOVE MEDIJE, kat.broj 690

Dana 27.05.2022. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je onlajn akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori: Zorica Stanisavljević Petrović, doktor pedagoških nauka, Filozofski fakultet Niš; Dragana Pavlović, doktor tehničkih nauka, Filozofski fakultet Niš;

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

 

Kompetencija: kompetencije za poučavanje i učenje;

 

Prioritetna oblast: Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa;

 

Opšti ciljevi: Podrška razvoju kompetencija vaspitača u delu unapređenja kvaliteta učenja uz primenu novih medijskih sredstava; Osnaživanje vaspitača za odabir i adekvatno korišćenje raznovrsnih materijala sa interneta u planiranju i realizaciji vaspitno obrazovnog rada;

 

Specifični ciljevi:

Uviđanje vaspitno - obrazovnih potencijala novih medija i njihove primene u procesu poučavanja i učenja; Veće korišćenje sredstava novih medija u pripremanju i realizaciji vaspitno obrazovnih aktivnosti; Primena novih medija za razvoj motivacije, unapređivanje strategija i veština učenja; Aktuelizacija principa očiglednosti primenom savremenih medijskih sredstava kako bi se kroz audiovizuelne primere obogatili sadržaji učenja, posebno teme vezane za daleke krajeve ili golim okom nevidljive pojave i procese i sl; Inoviranje procesa učenja korišćenjem edukativnih igara; Razvoj veština vaspitača za adekvatan odabir medijskih sadržaja i pravovremenu primenu u procesu učenja.