• srpski
  • srpski

TEMATSKO/PROJEKTNO PLANIRANjE U FUNKCIJI INTEGRISANOG PRISTUPA UČENjU, kat. broj 876  

 

Dana 13.05.2023. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su  realizatori: Jasmina Vuletić, Profesor pedagogije, PU „Naše dete“ Šabac; Staniša Čabarkapa, Diplomirani pedagog, PU“Bambi“Loznica.

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje

 

Kompetencija koju program razvija kod ciljne grupe:

vaspitač u predškolskoj ustanovi - kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom;

medicinska sestra vaspitač - kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom;

stručni saradnik u predškolskoj ustanovi - kompetencije stručnih saradnika za razvijanje kvaliteta realnog programa;

 

Prioritetna oblast:

Jačanje kompetencija zaposlenih u predškolskoj ustanovi za primenu programske koncepcije „Godine uzleta”

Opšti ciljevi:

Unapređivanje prakse razvijanja realnog programa u vaspitnoj grupi

Specifični ciljevi:

Upoznavanje sa programskim pristupom usmerenim na odnose. Osnaživanje vaspitača da procenjuju i uvažavaju detetova rana iskustva i da na temelju te procene obezbeđuju programski kontekst u kome će se omogućiti deci da tragaju za odgovorima na pitanja koja sama postavljaju. Ovladavanje tehnikama za: - izbor projektnih tema relevantnih za decu (da pomaže deci da artikulišu problem, postave pitanja koja su za njih smislena i vredna istraživanja), - strukturiranje projekta (otvaranje,razvijanje i zatvaranje), - praćenje, vrednovanje i dokumentovanje projekta (sagledavanje procesa učenja i zajedničkog učešća). Ovladavanje tehnikama promišljanja prakse koja pruža podršku detetu.