• srpski
  • srpski

SA STRESOM JE LAKO, AKO ZNAŠ KAKO, kat. broj 144

Dana 17.10.2020.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Branka Grahovac, magistar nauka, Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki“, Kikinda; Branka Bešlić, diplomirani psiholog, OŠ „Sonja Marinković“, Subotica .

 Oblast: vaspitni rad

 Opšti ciljevi seminara su osposobljavanje prosvetnih radnika za prepoznavanje i suočavanje sa stresom i predupređivanje dosadašnjih načina reagovanja u stresnim situacijama.

 Specifični ciljevi:

• Upoznavanje prosvetnih radnika sa pojmom stresa, simptomima i faktorima koji utiču na stres.

• Unapređivanje profesionalnih veština prosvetnih radnika za primenu antistres tehnika u ličnom i profesionalnom razvoju, kao i transfer naučenih tehnika na prepoznavanje i ublažavanje stresa kod dece.

 • Upoznavanje prosvetnih radnika sa sindromom sagorevanja, uzrocima nastanka i fazama.

 • Unapređivanje profesionalnih veština prosvetnih radnika za prihvatanje i kontrolisanje stresa kao neminovnog pratioca savremenog tempa života (i njegovih posledica).