• srpski
  • srpski

PRAĆENJE I DOKUMENTOVANJE KAO PODRŠKA UČEŠĆU DECE U PROGRAMU, kat.broj 732

 

Dana 16.10.2021. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori: Staniša Čabarkapa, Diplomirani pedagog, PU„Bambi„Loznica; Jasmina Vuletić, Profesor pedagogije, PU „Naše dete„ Šabac;

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

 

Kompetencija: kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika;

 

Prioritetna oblast: Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti);

 

Opšti ciljevi: Ovladavanje tehnikama prikupljanja i analiziranja informacija u cilju građenja podsticajnog programa u vaspitnoj grupi;

 

Specifični ciljevi:

Razumevanje svrhe praćenja i dokumentovanja -Ovladavanje tehnikama ostvarivanja praćenja kroz dokumentovanje u dečjem i programskom portfoliju -Razumevanje praćenja i dokumentovanja kao zajedničkog procesa caspitača,dece i roditelja -Osnaživanje za korišćenje informacija u kreiranju okruženja za učenje -Uvežbavanje u kreiranju zbirki zapisa(tekstualnih i vizuelnih) o situacijama zajedničkog učenja u cilju podrške učešću dece u programu i refleksiji prakse vaspitača.