• srpski
  • srpski

PODSTICAJNO OKRUŽENJE U VRTIĆU, kat.broj 681

Dana 18.06.2022. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori: Bojana Kupusinac, PU "Poletarac"Odžaci,Jelena Selak, Predškolska ustanova "Poletarac" Odžaci;

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

Kompetencija: kompetencije za poučavanje i učenje;

 

Prioritetna oblast: Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti);

 

Opšti ciljevi: Kreiranje podsticajne sredine prilagođene potrebama deteta i drugih aktera procesa učenja;

 

Specifični ciljevi:

Razumevanje važnosti prakse usmerene na doborobit i interakciju; Razmatranje aspekata vaspitno obrazovne sredine: fizički, socijalni, psihološki i pedagoški kao podrške individualizovanom pristupu Senzibilisanje za različite potrebe dece i porodica; Razumevanje uloge i značaja dnevnih rutina i pravila prikazanih uz pomoć vizuelnih sredstava Procena vaspitne sredine u skladu sa standardima kvalitetne prakse - provežbavanje primene instrumenta - komtinuuma za procenu kvaliteta podsticajne sredine za učenje.