• srpski
  • srpski

OD IGRE DO MUZIČKE KOMPOZICIJE, kat.broj 837

Dana 27.05.2023. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su  realizatori: Biljana Golubović, Master vaspitač, PU "Dečja radost" Pančevo; Kristina Planjanin-Simić, Doktor nauka, VŠSSOV Kikinda

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje

 

Kompetencija koju program razvija kod ciljne grupe:

vaspitač u predškolskoj ustanovi - kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom;

medicinska sestra – vaspitač - kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom;

stručni saradnik u predškolskoj ustanovi - kompetencije stručnih saradnika u PU za strateško (razvojno) planiranje i praćenje prakse predškolske ustanove

Prioritetna oblast:

Jačanje kompetencija zaposlenih u predškolskoj ustanovi za primenu programske koncepcije „Godine uzleta”

Opšti ciljevi:

Jačanje kompetencija vaspitača za podsticanje razvoja dečjih muzičkih sposobnosti i osposobljavanje za primenu neformalnih metoda muzičkog vaspitanja kroz igru.

Specifični ciljevi:

Uloga i značaj muzičkog stvaralaštva u programu „Godine uzleta“, ukazivanje na dobrobit za dete, povezivanje postulata. Upoznavanje sa Orfovim pristupom (Orf medijima: govor, pokret, drama, sviranje;Orf.pedagogiji; istraživanje, imitacija, improvizacija, kompozicija;elementima; ritam, melodija, improvizacija).Ovladavanje veština vaspitača kroz praktičnu primenu Orf. instrumentarija, alternativnih dečjih instrumenata i sviranja telom u radu sa decom.Osposobljavanje vaspitača da u saradnji sa decom podstaknuti prethodnim iskustvom (kompozicijom, poznatom igrom, pričom. pokretom...), osmisle nove igre; Podsticanje dečjeg muzičkog stvaralaštva.Razvoj ritma kroz prirodne oblike kretanja,ritmičko izvođenje brojalica,tapšalica,hvatalica i rekvizitima u igri.