• srpski
  • srpski

OD IGRE DO MUZIČKE KOMPOZICIJE, kat. broj 657

Dana 14.12. i 15.12.2019.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Biljana Maksimović, Predškolska ustanova “Dečja radost” Pančevo i Kristina Planjanin Simić, doktor nauka, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

 Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

 Opšti ciljevi seminara su jačanje kompetencija vaspitača za podsticanje razvoja dečjih muzičkih sposobnosti i osposobljavanje za primenu neformalnih metoda muzičkog vaspitanja kroz igru.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Upoznavanje sa Orfovim pristupom, Orfovim medijima i Orfovoj pedagogiji.

·         Ovladavanje veština vaspitača kroz praktičnu primenu Orfovog instrumentarijuma, alternativnih dečjih instrumenata i sviranje telom u radu sa decom.

·         Osposobljavanje vaspitača da osmisle igru u saradnji sa decom podstaknuti zadatom kompozicijom, ritmičko – melodijskim motivom, pričom, pokretom.

·         Podsticanje dečjeg muzičkog stvaralaštva.