• srpski
  • srpski

MALO JA – MALO TI – SARADNIČKA BRIGA O DETETU, kat.broj 768

Dana 19.06.2021. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori  Vesna Argakijev, diplomirani pedagog, spec. medijacije, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd; Jelena Dajović, diplomirani pedagog, Predškolska ustanova „Poletarac„

 

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Opšti ciljevi su promovisanje i unapređenje saradnje (timskog rada) roditelja i vaspitača u cilju postizanja optimalnog razvoja deteta.

Specifični ciljevi:

1. Razumevanje pozicije roditelja, porodice kao najuticajnijeg vaspitača deteta;

 2. Prepoznavanje faktora presudnih za saradničku brigu (timski rad) stručnjaka i roditelja o    detetu;

 3. Razumevanje važnosti timskog rada, sticanje znanja o veštinama timskog rada;

4. Timski rad kao metod u preveniranju diskriminacije i zlostavljanja deteta.