• srpski
  • srpski

LIKOVNE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA, kat.broj 715

Dana 26. i 27.12.2019.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani dvodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre-vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Dragan Jajić, Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo” Novi Sad i Željka Milanović, Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo” Novi Sad.

 Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Opšti ciljevi seminara su razvijanje vizuelno estetskog mišljenja i kompetencija vaspitača u procesu planiranja i realizacije likovnih aktivnosti kao preduslova za intelektualni, motorički, emocionalni i estetski razvoj dece.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Kodiranje i dekodiranje likovnog govora i likovnih elemenata.

·         Podsticanje kritičkog, analitičkog i divergentnog mišljenja.

·         Vizuelna priprema i likovna praksa kao preduslov planiranja i realizacije likovnih aktivnosti.

·         Proširivanje znanja o očekivanim sposobnostima i potrebama dece predškolskog uzrasta u oblasti likovnog vaspitanja i dečjeg likovnog stvaralaštva.

·         Informalno učenje i savremeni vaspitno-obrazovni metodi i oblici rada.

·         Razumevanje i estetsko procenjivanje dečjeg likovnog stvaralaštva.

·         Podsticanje individualnog i kreativnog potencijala dece.

·         Likovne aktivnosti u korelaciji sa nastavnim sadržajima i oblastima u vaspitno-obrazovanom procesu.