• srpski
  • srpski

KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE VASPITAČA, STRUČNIH SARADNIKA I SARADNIKA U FUNKCIJI UNAPREĐIVANjA ETOSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI, kat.broj 766

Dana 13.06.2020.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Ana Marjanović, master pedagog, Predškolska ustanova “Leptirić”, Lajkovaci Mila Lončar Mitrović, profesor radne nastave, vaspitač, Predškolska ustanova “Leptirić”, Lajkovac.

 Oblast: veštine komunikacije i saradnje.

Opšti ciljevi seminara su osnaživanje vaspitača, stručnih saradnika i saradnika da primenom konstruktivnih komunikacionih modela kontinuirano unapređuju etos u predškolskim ustanovama.

 Specifični ciljevi seminara su:

Osposobljavanje polaznika programa da razvijaju emocionalnu inteligenciju i empatiju, primenjuju aktivno slušanje uz konstruktivno davanje povratnih informacija, postavljaju pitanja u funkciji razvijanja kvalitetne komunikacije, proširuju saznanja u pogledu NLP-a i kreiraju ciljeve za unapređivanje odnosa sa drugima.