• srpski
  • srpski

KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE VASPITAČA, STRUČNIH SARADNIKA I SARADNIKA U FUNKCIJI UNAPREĐIVANjA ETOSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI, kat.broj 766 -2021.

Dana 11.09.2021.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Ana Marjanović, master pedagog, Predškolska ustanova “Leptirić”, Lajkovac i Mila Lončar Mitrović, profesor radne nastave, vaspitač, Predškolska ustanova “Leptirić”, Lajkovac.


Oblast: veštine komunikacije i saradnje.
Opšti ciljevi seminara su osnaživanje vaspitača, stručnih saradnika i saradnika da primenom konstruktivnih komunikacionih modela kontinuirano unapređuju etos u predškolskim ustanovama.


Specifični ciljevi seminara su:

• Osposobljavanje polaznika programa da razvijaju emocionalnu inteligenciju i empatiju, primenjuju aktivno slušanje uz konstruktivno davanje povratnih informacija, postavljaju pitanja u funkciji razvijanja kvalitetne komunikacije, proširuju saznanja u pogledu NLP-a i kreiraju ciljeve za unapređivanje odnosa sa drugima.