• srpski
  • srpski

KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE PREDŠKOLSKG UZRASTA, kat.broj 828

Dana 03.06.2023. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori: Bojana Sinđelić Lazić, Diplomirani defektolog logoped, PU "Dr Sima Milošević"i Tatjana Ristivojević, Diplomirani pedagog, PU "Dr Sima Milošević".

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje

 

Kompetencija koju program razvija kod ciljne grupe:

vaspitač u predškolskoj ustanovi - kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom;

medicinska sestra – vaspitač - kompetencije vaspitača u neposrednom radu sa decom;

vaspitač u predškolskoj ustanovi - kompetencije vaspitača za razvijanje saradnje i zajedniceučenja;medicinska sestra – vaspitač - kompetencije vaspitača za razvijanje saradnje i zajednice učenja; stručni saradnik u predškolskoj ustanovi - kompetencije stručnih saradnika u PU za saradnju i zajedništvo

Prioritetna oblast:

Primena inkluzivnog i demokratskog pristupa u vaspitanju i obrazovanju u cilju obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja za sve (individualizacija i diferencijacija, prevencija osipanja iz obrazovanja, pružanje dodatne obrazovne podrške učenicima iz osetljivih grupa uključujući i podršku prelasku učenika na sledeći nivo obrazovanja i vaspitanja, rad sa darovitim učenicima)

Opšti ciljevi:

Podrška detetu u pravilnom usmenom izražavanju i komunikacijskim veštinama u realnom programu vrtića, strukturiranje sredine u kojoj dete odrasta i građenje odnosa.

Specifični ciljevi:

- podrška i stvaranje prilika za pravilno verbalno izražavanje i korišćenje verbalnih, vizuelnih i simboličkih sredstava komunikacije - vrtić kao mesto zajedničkog življenja kroz učešće i interakciju dece istog i različitog uzrasta, dece i odraslih (vaspitači, drugi zaposleni u predškolskoj ustanovi, članovi porodice, eksperti, članovi lokalne zajednice), - participacija porodice u vaspitno-obrazovnim aktivnostima vrtića.