• srpski
  • srpski

KOMPAS ZA UČENJE, kat.broj 672

Dana 01.04.2022. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori: Živka Komlenac, , PU "Jelica Stanivuković Šilja" Šid; Tatjana Funštajn, diplomirani vaspitač, PU "Jelica Stanivuković Šilja"Šid; Vesna Radulović, profesor pedagogije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Sonja Miladinović, profesor pedagogije, MPNTR; Sandra Kampel-Mitić, dipl. pedagog, PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

 

Kompetencija: kompetencije za poučavanje i učenje;

 

Prioritetna oblast: Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti);

 

Opšti ciljevi: Motivisanje vaspitača, medicinskih sestara-vaspitača i stručnih saradnika, kao i obogaćivanje repertoara njihovih veština da kreiraju podsticajne uslove razvoja za decu, pružajući podršku detetovoj potrebi za igrom i učenjem kroz istraživanje;

 

Specifični ciljevi:

Otkrivanje sopstvenih stilova učenja, upoznavanje sa karakteristikama stilova učenja i senzibilizacija za različite obrazovne potrebe dece Razumevanje uloge profesionalaca u razvoju kompetencija za učenje učenja Pojačavanje osetljivosti za potrebe dece, s obzirom na karakteristike učenja dece različitog uzrasta u predškolskom dobu, sa naglaskom na razvoj njihovog divergentnog mišljenja. Osnaživanje za rešavanje različitih problemskih situacija u procesu dečjeg učenja. Uviđanje prilika za ostvarivanja individualizacije u procesu dečjeg učenja, sa naglaskom na igri i primeni vršnjačkog kooperativnog učenja koje podržava divergentno mišljenje. Proširivanje znanja u socijalnim fenomenima. Iskustveno spoznavanje povratne informacije kada je dete traži.