• srpski
  • srpski

Obaveštenje o otvaranju vrtića "Poletarac"

Obaveštavaju se roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece koja su upisana  u vrtić "Poletarac" na adresi Matije Gupca 31, da vrtić "Poletarac" počinje sa radom počev od 1.septembra 2021.godine.

Od 1.septembra 2021.godine Odlukom Upravnog odbora Predškolske ustanove "Naša radost", prestaje da važi Odluka o privremenom i preventivnom izmeštanju dece u druge vrtiće iz objekta "Poletarac".