• srpski
  • srpski

Predškolska ustanova "Naša radost" ponovo nosi naziv eTwinning škole u 2023-2024.godini

Predškolska ustanova "Naša radost" ponovo nosi naziv eTwinning škole u 2023-2024.godini. To znači da je prepoznata na evropskom nivou kao jedan od predvodnika u oblastima dobre prakse, digitalne prakse, podsticanja saradničkog učenja dece i zaposlenih, kontinuiranog profesionalnog razvoja, bezbednosti na internetu, inovativnim i kreativnim pedagoškim pristupima.
Mnogobrojni etwinning projekti koje realizuju vaspitači i deca Predškolske ustanove "Naša radost" od 2016.-2024.,  rezultirali su dobijanjem novog statusa eTwinning škole za sledeće dve godine. Od 2019. godine vaspitači i deca učestvovali su u preko 100 eTwinning projekta  i nakon evaluacije dobili su  oznake evropskog kvaliteta.

Vaspitači koji su članovi platforme učestvovali su na kursevima, seminarima i vebinarima dostupnim na platformi, organizovali vebinare u kojima su razmenjivali primere dobre prakse, delili svoja znanja i iskustva i na taj način učili jedni od drugih, posebno obraćajući pažnju na sigurnost na internetu.
Osim za saradnju na projektima, eTwinning portal služi i za pronalaženje partnera za projekte u okviru Erazmus+ programa, najvećeg obrazovnog programa EU, a škola sa oznakom Etwinning škole je vidljivija i kod potencijalnih partnera iz Evrope.