• srpski
  • srpski

Mobilnost u Estoniji

U sklopu Erazmus projekta „Move green, keep the Nature clean“, dve osobe su boravile u Talinu od 23.09.2023. – 30.09.2023.

Tokom mobilnosti u kojoj su učestvovali partneri iz Estonije, Slovenije, Grčke, Italije i Srbije, održane su radionice na kojima su učesnici zajedno sa decom radili sa prirodnim materijalima, boravili napolju sa decom, posetili 5 različitih vrtića.

Održana je konferencija na kojoj su učesnici razmenili primere dobre prakse, otvoren je etwinning projekat i učesnici su se dogovorili na koji nečin će se projekat dalje odvijati.

Tokom posete učesnici su imali priliku da se upoznaju sa estonskim sistemom predškolskog obrazovanja koji je trenutno među vodećima u svetu.

Domaćin je organizovao posetu nacionalnom parku u kojem su učesnici imali priliku da se upoznaju sa prirodom, biljnim i životinjskim vrstama karakterističnim za to područje.

Zajedno sa decom posetili su etno selo – muzej na otvorenom u kojem su imali priliku da se upoznaju sa istorijom, tradicijom i kulturom države domaćina.