• srpski
  • srpski

Mobilnost Švedska  (20-25.maj 2023.) Colors

Deo tima koji realizuje sa decom aktivnosti Erazmus projekta  “Colors” Savka Vojnić Tunić i Sandra Iršević  bili su na mobilnosti u Švedskoj, u Malmeu.

Tokom LTT aktivnosti, učesnici su imali svečani prijem u školi. Upoznali  su se sa edukacionim sistemom Švedske.

Prvog dana LTT-a održan je svečani prijem gde su se učesnici svih zemalja partnera upoznali  sa obrazovnim sistemom. Deca koja govore srpski jezik bili vodiči našem timu i pokazali su šta sve deca uče u osnovnoj školi. Pored redovnih predmeta matetematika, švedski jezik, engleski, muzičko i likovno, imaju i predmet koji se odnosi na tehničko obrazovanje i krojačku radionicu u školi, kao i vez i šivenje. Nakon obilaska škole realizovana je likovna  radionica koja se odnosila na jedan od Gardnerovih tipova inteligencije.

Drugog dana, LTT-a okalna ministarka  zadužena za obrazovanje u Malmenu sve učesnike uveča je u Gradsku kuću i predstavila je istoriju grada i  sistem obrazovanja.

Nakon toga, nastavljen je turistički obilazak grada, gde su se učesnici upoznali sa istorijom, kulturom i prirodnim vrednostima Malmea.

Učesnici su posetili i oblast Skaniju gde se nalazi Vikinško selo.

Trećeg dana LTT-a održana je muzička radionica gde su svi polaznici podeljeni u četiri grupe u učili da sviraju na pianu, gitari, bas i udaračke instrumente.

Svi su učestvovali u raznim radionicama koje se odnose na Gardnerove tipove inteligencije, kao i prezentaciji različitih topova inteligencije.Tokom ostalih dana projekta kao gosti škole održali su zajedno sa domaćinima mnogobrojne radionice sa decom koje su bile vezane za temu projekta.

Partneri projekta (Švedska, Španija, Turska, Rumunija, Grčka i Srbija), razmenili su primere dobre prakse i razgovarali o završnim aktivnostima projekata, odnosno pisanju izveštaja za  LTT. Na sastanku projektog tima prisustvovala je Sandra Iršević.