• srpski
  • srpski

Mobilnost Grčka  (10-17.mart 2023.) Colors

 

Deo tima koji realizuje sa decom  aktivnosti Erazmus projekta  “Colors” Savka Vojnić Tunić i Sandra Iršević, zajedno sa tehničkim direktorom Veljkom Vojnićem bili su na mobilnosti u Grčkoj, u Solunu.

Tokom LTT aktivnosti, učesnici su imali svečani prijem u školi. Upoznali  su se sa edukacionim sistemom Grčke.

Prvog dana LTT-a Savka Vojnić Tunić i Sandra Iršević su održali čas deci drugog razreda u Osnovnoj školi Pefka u Solunu. Savka Vojnić Tunić je osmislila igru koja je bila prilagođena dečjem uzrastu, kao i kviz koji je sadržao pitanja u vezi sa zemljama koje učestvuju u projektu, poput : koji je glavni grad Beograda?, Koje su boje zastave Rumunije i Švedske?, koji je symbol Soluna? I slično.

Nakon toga, Sandra Iršević je pitala šta znaju o svakoj zemlji posebno i ispričala pojedine zanimljivosti, kao i što u Solunu postoji mesto Zejtenlik- Groblje doborovoljaca iz Prvog svedskog rata gde su većina Srbi. Koji je značaj Aja Sofije?. Pošto su deca u vezi Španije govorili samo o fudbalu , Iršević je iznela podatke o jednom od najvećih i najpoznatijih stadiona koji se nalazi u Španiji, kao i o značaju koride.

Partneri projekta (Švedska, Španija, Turska, Rumunija, Grčka i Srbija), razmenili su primere dobre prakse i razgovarali o završnim aktivnostima projekata drugog dana LTT.

Tehnički direktor Predškolske ustanove “Naša radost” Veljko Vojnić je razgoravao sa direktorkom škole domaćanina, kao i ostalim partnerima o sistemima finansiranja obrazovnih ustanova  u navedenim zemljama, kao i sistemu obrazovanja. Učestvovao je u svim radionicama i predstavio rad Predškolske ustanove “Naša radost”.

Svi su učestvovali u raznim radionicama koje se odnose na Gardnerove tipove inteligencije, kao i prezentaciji različitih topova inteligencije.

Tokom ostalih dana projekta kao gosti škole održali su zajedno sa domaćinima mnogobrojne radionice sa decom koje su bile vezane za temu projekta.