• srpski
  • srpski

ERAZMUS PROJEKTI: 2020-2023.

 

1."WILD HORISONS - WANDERS OF OUTDOOR LEARNING" (" Divlji horizonzi - čudesno učenje u prirodi " )

 Partneri : Italija, Turska, Sovenija, Portugal, Rumunija i Srbija

Osnovni cilj ovog projekta je učenje van vrtića (u prirodi, u raznim institucijama u gradu, u kontaktu sa ekspertima različitih oblasti iz lokalne zajednice ).Poseban akcenat je na isticanju značaja boravka u prirodi, važnosti očuvanja voda, biljnog i životinjskog sveta.

U ovom projektu učestvuju vaspitači i deca vrtića "Petar Pan", "Bikovo" i "Sanda Marjanović"( oko 80 dece).

2. "CHILDREN IN ACTION AGAINST CLIMATE CHANGES" (" Deca u borbi protiv klimatskih promena")

Partneri : Poljska, Turska, Grčka i Srbija

Osnovni cilj ovog projekta je razvijati ekološku svest dece i vaspitati ih da budu odgovorni ljudi koji će čuvati svoju okolinu i prirodna bogatstva koja imamo u regionu.  Tokom projekta i deca i vaspitači će se detaljno upoznati sa  17 ciljeva održivog razvoja sa akcentom na ciljeve 11, 6 i 13.

U ovom projektu učestvuju deca i vaspitači vrtića "Poletarac", "Palčica" , "Pera Detlić" , "Zvončica" i "Zeka" (oko 160  dece)

3. "PLAY AND LEARN IN NATURE" (" Igramo se i učimo u prirodi")

 Partneri : Portugal, Španija, Poljska, Hrvatska i Srbija

Igra je osnovna delatnost deteta i  metod učenja u vrtiću. Boravak napolju je neophodan za zdravlje dece. Isto tako, ne može se zanemariti činjenica da se tehnologija sve brže razvija i da je neophodna primena IKT (informaciono komunikaciona tehnologija) u vrtićima. Ovaj projekat baziraće svoje aktivnosti povezivanjem boravka u prirodi sa novim  tehnologijama i metodama.

U ovom projektu učestvuju vrtići : "Mandarina" , "Zvončica" i"Šumica" (oko 180 dece).                                                                                                                  

4. "IF NO ART, NO INOVATION" ("Bez umetnosti nema inovacija")

 Partneri : Rumunija, Bugarska, Turska , Hrvatska, Litvanija, Latvija

Jedna od kompetencija za 21. vek je razvoj kreativnosti. Ovim projektom partneri će pokazati povezanost umetnosti i naučne pismenosti.

U ovom projektu učestvuju deca i vaspitači vrtića "Marjai Marija" i "Šumica" ( oko 100 dece ).

5. "COLORS" ("Gardnerovi tipovi inteligencije")

 Partneri : Švedska,Grčka, Španija, Rumunija, Turska i Srbija

U ovom projektu partneri će se baviti istraživanjima različitih tipova inteligencije po Gardneru.

Vrtići koji učestvuju : "Marija Petković - Sunčica" i "Neven" (oko 120 dece).

 Prioriteti naše ustanove su internacionalizacija, inovativnost, uvođenje novih pedagoških metoda koje će imati uticaj na razvoj kompetencija za 21. vek, dece, vaspitača i ostalih zaposlenih.

Tokom trajanja Erazmus projekata partneri organizuju mnogobrojne aktivnosti stručnog usavršavanja koje se odvijaju onlajn i kroz mobilnosti koje podrazumevaju odlaske u sve partnerske zemlje. Na mobilnostima učesnici prezentuju svoju praksu na konferencijama koje organizuju partneri, učestvuju u radionicama i rade aktivnosti sa decom u vrtićima partnerskih ustanova.  Partneri su iz 13 različitih evropskih država.

Sve aktivnosti predviđene planom projekta se paralelno odvijaju i na etwinning platformi u istoimenim projektima u koje su uključeni vaspitači, deca i roditelji.  Platforma služi kao portfolio i ona je ogledalo Erazmus projekata.

U projektima direktno učestvuje 13 vrtića, oko 700 dece, 32  vaspitača i stručna saradnika. Tokom trajanja projekata priključiće se i ostali vrtići koji  budu zainteresovani za pomenute aktivnosti.

Novih 5 projekata trajaće do kraja 2023. godine.