• srpski
  • srpski

ERAZMUS PROJEKAT „CHILDREN IN ACTION AGAINST CLIMAT CHANGE“

Tim vaspitača koji sa decom realizuju aktivnosti Erazmus projekta  „Children in Action against Climate Change“ i direktor ustanove bili su na mobilnosti u Španiji, u gradu El Altet.

Tokom LTT aktivnosti, učesnici su imali svečani prijem u školi i u Skupštini grada Elče. Upoznali  su se sa edukacionim sistemom Španije. Partneri projekta (Španija, Poljska, Turska, Grčka i Srbija), razmenili su primere dobre prakse na konferenciji koja je održana prvog dana LTT.

Svi učesnci posetili su zaštićena područja regije gde su ih naučnici i stručnjaci upoznali sa prirodnom baštinom i načinom prezervacije i  konzervacije zaštićenih područja (ostrvo Tabarka).

Kao gosti škole i predškolske ustanove, održali su zajedno sa domaćinima mnogobrojne radionice sa decom koje su bile vezane za temu projekta i sprovođenje inovativne metode učenja koja se bazira na razvijanje projekata sa decom na osnovu njihovih pitanja, samostalnog istraživanja, rada u malim grupama.