• srpski
  • srpski

Erasmus K101 projekat

Predškolska ustanova „Naša radost“  je po drugi put ove godine domaćin mobilnosti u sklopu Erazmus K101 projekta.

Nakon posete vaspitačica iz Španije koje su nas posetile krajem juna, ovoga puta nasu Ustanovu su posetile dve vaspitačice iz Estonije  Kairi Enok i Aita Arund.

Projekat mobilnosti  je trajao u periodu od 7.-11.oktobra 2019. godine.

Razlog njihovog dolaska je sticanje znanje o Montesori programu.

Naša Ustanova ima  vrtiće koji rade prilagođeni Montesori program i prepoznata je kao institucija koja može drugima da pruži nova saznanja o istom.

Gošće su posetile vrtiće: Neven, Marija Petković Sunčica i Marija Petković Biser gde su ujedno i obavile radnu praksu (Jobsadowing).  Omogućili smo im da se upoznaju sa načinom rada u Montesori vrtićima, Montesori materijalima, uključili ih u aktivnosti. Vaspitačice ova tri vrtića su nesebično podelila svoja iskustva iz svakodnevne prakse.

Održali smo sastanak sa stručnim saradnicima, pomoćnicima direktora, direktorom i na taj upoznali ih sa planom i programom rada, organizacijom rada, pravilnicima u Ustanovi, razmenjivali informacije o načinu rada u Srbiji i Estoniji.

Na proleću se očekuju  vaspitači iz Francuske koji će doći u okviru K101 Projekta, Erazmus programa.