• srpski
  • srpski

Dobra igračka 2017

PROGRAM SUSRETA

(Radno predsedništvo: Ljubica Suturović, Jasmina Kukić, Radmila Petrović, Snežana Jocić, Biljana Mamužić, Jasmina Sedlak)

9,00 OKUPLJANJE I REGISTRACIJA UČESNIKA

Podela kotizacionog materijala
Upisivanje na spisak za Uverenja
Osveženje, kafa, sok, pogačice
9,30 RAZGLEDANJE IZLOŽBE IGRAČAKA I DIDAKTIČKIH SREDSTAVA

10,00 OTVARANJE SUSRETA

JAŠO ŠIMIĆ, direktor - pozdrav učesnicima 
SLAVICA KOSTIĆ - otvaranje skupa
RADMILA PETROVIĆ - otvaranje izložbe (žetoni učesnika)
JASMINA KUKIĆ - uvodno obraćanje
10,30 STRUČNE TEME SUSRETA - plenarna izlaganja

DR VESNA COLIĆ- Uloga igre i igračaka u posticajanju razvoja interakcija među decom
DR JOVANKA ULIĆ- Likovni aspekti igračke kao posticaj dečijeg razvoja
11,30 IGRAČKE PODSTIČU KOOPERACIJU I SARADNJU - video prikaz igračaka i didaktičkih sredstava prispelih na konkurs 2017. godine.

12,00 PAUZA

Švedski sto - posluženje
12,30 UČESNICI SUSRETA BIRAJU NAJBOLJU IGRAČKU  (žetoni)

13,00 REČ DEČJEG ŽIRIJA - izveštaj o radu i izboru najboljih ostvarenja

SNEŽANA JOCIĆ
13,15 REČ STRUČNOG ŽIRIJA- izveštaj o radu i izboru najboljih ostvarenja

JASMINA SEDLAK
13,30 REČ ŽIRIJA UČESNIKA - izveštaj o izboru najboljih  ostvarenja

BILJANA MAMUŽIĆ
13,45 PODELA NAGRADA i ZAHVALNICA

RADMILA PETROVIĆ
JASMINA SEDLAK
SNEŽANA JOCIĆ
BILJANA MAMUŽIĆ
14,15 PAUZA

Osveženje, kafa, sok, posluženje
Podela učesnika u grupe za rad u kreativnim radionicama
14,30 LAKO JE KAD STVARAMO ZAJEDNO - kreativne radionice za izradu igračaka

LJUBICA SUTUROVIĆ i saradnici
15,40 EVALUACIJA SUSRETA

 JASMINA KUKIĆ - predaja evaluacionih listova, razmena utisaka o temama, radovima i radionicama i zapažanja i predlozi učesnika za naredne susrete
16,00 ZATVARANJE SUSRETA

RADMILA PETROVIĆ
JASMINA SEDLAK
SNEŽANA JOCIĆ
BILJANA MAMUŽIĆ
ŽELIMO VAM USPEŠAN RAD I PRIJATAN BORAVAK NA STRUČNIM SUSRETIMA
"DOBRA IGRAČKA 2017." .