• srpski
  • srpski

eVrtić

 

                                                                   УПУТСТВО ЗА
                                                ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ


Подношење Пријава за упис деце у Предшколску установу „Наша радост“ Суботица у радну 2020/2021. годину вршиће се ИСКЉУЧИВО електронским путем, путем еУправе (еВртић).
Од 21.04.2020. године, односно од дана отварања конкурса, биће доступна услуга еВртић.
Конкурс за пријем пријава биће отворен од 21.04. до 15.05.2020. године.
Прелиминарне листе уписане деце биће објављене 05.06.2020. године.
Пријаву за упис деце у вртић са потребном документацијом подноси родитељ, односно други законски заступник детета (у даљем тексту: Подносилац) искључиво електронским путем, путем еУправе (еВртић).
Пријаве поднете после рока наведеног у конкурсу, као и оне поднете током радне 2020/2021. године биће разматране накнадно само у случају да не буду попуњена сва расположива места након окончања конкурса.
Рок за предају жалби је од 05.06. до 16.06.2020. године.
Жалбе ће бити разматране у периоду од 17.06. до 26.06.2020. године.
Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене као неблаговремено поднете и неће се разматрати.

ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ:

Подносилац може да аплицира на конкурс за упис детета у предшколску установу на два начина, електронским путем.
Први начин је директно преко сајта Предшколске установе „Наша радост“ Суботица (https://www.nasaradost.edu.rs/).


Линкови који воде директно на портал еУправе:

https://euprava.gov.rs/пријава-у-предшколске-установе-вртиће

 

 https://euprava.gov.rs/%C5%BEivotna-oblast/16/%C5%BEivotna-situacija/32

 

Наведени линкови воде на портал еУправе/еВртић.


Уколико је Подносилац регистровани корисник на еУправи, на горе наведеном линку може попунити електронску пријаву за упис.

Уколико Подносилац није регистровани корисник на еУправи, потребно је пратити инструкције на следећем линку:


https://eid.gov.rs/

Други начин је директан приступ преко портала еУправе.

Контакт особе задужене за рад са странкама радним данима од 8-12 часова:

Мирјана Гуриновић - gurinovicmirjana.su@gmail.com (065/964-64-00)
Виолета Лошонци Слука - losoncisluka.violeta@gmail.com (065/964-64-20)
Дајана Шимић - simicdajana.su@gmail.com (065/964-64-55)

Фиксни телефон 024/646-427