• srpski
  • srpski

U zdravom telu zdrav duh

Na javnom konkursu za finansiranje posebnog programa Afirmacije školskog i univerzitetskog sport u AP Vojvodini koji je objavio Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Predškolska ustanova „Naša radost“ -  Subotica je aplicirala sa projektom „U zdravom telu, zdrav duh.“

Projekat je zadovoljio kriterijume konkursa i prepoznat kao projekat u koji treba uložiti i samim tim naša Ustanova je dobila novac u iznosu od 150.000,00 dinara za kupovinu sportskih sprava i rekvizita.

Ovaj novčani iznos uvećala je Predškolska ustanova „Naša radost“ – Grad Subotica, kao osnivač predškolske ustanove i na taj način omogućila da se ovaj asortiman proširi i da bude brojniji.

U cilju unapređenja sportskih aktivnosti kod dece, nekoliko vrtića će biti snabdeveni sa koševima, golovima za mali fudbal, gredama, loptama, veštačkim stenama... Sprave i rekviziti su prilagođeni deci predškolskog uzrasta.

Zahvaljujući ovom projektu organizacija fizičkih aktivnosti u vrtiću biće sadržajnija i bogatija.

Upotrebom raznih sprava i rekvizita povećava se uticaj vežbi na dečiji organizam, razvija koordinacija pokreta, stiče orijantacija u prostoru, razvijaju se radne navike, povećava se motivacija kod dece...

Cilj fizičkog vaspitanja u predškolskom uzrastu je da doprinese čuvanju i unapređivanju zdravlja, obezbeđivanju uslova za normalan rast i razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, sadržajnom i korisnom provođenju slobodnog vremena, razvoju intelektualnih, voljnih i estetskih osobina i sposobnosti.