• srpski
  • srpski

Evropska nedelja programiranja u predškolskim ustanovama Srbije- Vrtić "Zeka"

Evropska nedelja programiranja u predškolskim ustanovama Srbije
Deca iz vrtića "Zeka", grupa "Balončići", sa vaspitačicom Snežanom Jocić su se
priključila projektu "Evropska nedelja programiranja u predškolskim ustanovama Srbije".
U okviru ovog projekta vaspitači treba da realizuju aktivnosti/igre koje razvijaju
računarsko razmišljanje kod predškolske dece u saradnji sa roditeljima.
"Balončići" su u četvrtak 25.04.2019. ugostile mamu, Leonoru Budanović i uz njenu
pomoć realizovali aktivnosti kodiranja bez upotrebe tehnologije: 1."Predstavljanje u krug uz
pomoć pokreta", 2. "Potraga za jajetom" i 3."Na livadi".