• srpski
  • srpski

Svetski dan voda

19.03.2019. u biblioteci naše ustanove , šef Službe za zaštitu čovekove okoline Žika Reh i Petar Stojanović održali su još dva predavanja vezana za zštitu voda subotičkog regiona i odlaganje otpada.

Prisustvovalo je više od 20 vaspitača koji su izjavili da su im predavanja bila veoma interesantna i da su ih motivisala da pokrenu projekte u svojim grupama .

Vaspitačice vrtića Šumica su sa svojim grupama obeležile  Svetski dan voda.

  Vaspitači su zainteresovani ѕa dalјnju saradnju sa stručnjacima i predložili su da u našoj ustanovi održe još predavanja na slične teme.